Comic Art: Poltical -cartoons, Technology and Science

Session Code:
COA-2
Chair:
Jorge Salvador
Anaya Martínez
Universidad Anahuac
2732
Session Code:
COA-2
Shiqi
Wang
Hong Kong Baptist University
Cherian
George
Hong Kong Baptist University
3594
Session Code:
COA-2
Shuang
Chen
University of Chinese Academy of Social Sciences
Kexin
Wang
Zhejiang University
1251
Session Code:
COA-2
FANGQI
ZHONG
Taiwan Chengchi University
jinchao
xi
Taiwan Chengchi University